ترجمه کسب و کار

در حال حاضر مهم ترین راه ارتباطی در تمامی حوزه ها، اینترنت است. اینترنت تنها رسانه ای است که معنای دهکده جهانی که در آن مرز زبانی و جغرفیایی وجود ندارد را تغییر داده است. در چنین دنیایی، نیاز به ترجمه احساس می شود و اهمیت آن به شدت مورد توجه قرار گرفته است. امروزه اجتماعی کردن، یکی از مهم ترین بخش های فرآیندهای آنلاین در اینترنت است. کسب و کارهای کوچک در تلاشند از طریق شیوه های نوین تبلیغات آنلاین به مشتریان بیشتری دست پیدا کنند و مقیاس کسب و کار خود را گسترش دهند.

ترجمه برای کسب و کارهای کوچکی که در تلاشند پایگاه اطلاعاتی مشتریان خود را گسترش دهند و جایگاه محکمی در صنعت پیدا کنند، اهمیت بسیاری دارد. دلیل اهمیت ترجمه در کسب و کارهای کوچک این است که این کسب و کارها می خواهند توسط مشتریان خارجی شناخته شوند و در بازرهای رقابتی که قیمت هایشان به یکدیگر نزدیک است، به رقابت بپردازند و مشتریان بیشتری نسبت به رقبای خود پیدا کنند. اگر رقبای شما محصول های خود را به مشتریانی از زبان های بیگانه بفروشند، شما باید تجارت خود را به آن زبان خارجی در اینترنت ترجمه کنید تا توجه مشتریان رقیب را به خود جلب کنید. در غیر این صورت، رقیب ها می توانند بون نگرانی از وجود رقیب، جایگاه محکمی در آن بازار به دست آورند و شما بازار بزرگی از مشتریان را از دست می دهید.
به غیر از اینترنت، سایر رسانه های نوشتاری نیز بخش عمده تبلیغات در جهان شده است. هدف مشترک همه کسب و کارهای کوچک، به دست آوردن مشتریان متنوع است به گونه ای که این مشتریان فقط متعلق به زبان و گویش خودشان نباشد. برندهای مشهور جهان کاملا شناخته شده هستند و فقط لوگو معرف آن ها است و یگر نیاز ندارند که با تبلیغات، خود را به عموم مردم معرفی کنند. این درحالی است که کسب و کارهای کوچک باید تلاش کنند با معرفی خود به عموم مردم، به تعداد زیادی مشتری دست یابند. بنابراین کسب و کاهای کوچک باید تبلیغات خود را به زبان های محلی مختلف منتشر کنند تا بتوانند خود را به افراد زیاد و متنوعی معرفی نمایند.

چنان چه پیش تر گفته شد، سرویس ترجمه برای کسب و کارهای کوچک به شدت مهم شده است. این سرویس های ترجمه بیش از هر رسانه ای، به صورت آنلاین کاربرد دارد. یافتن مترجمی که نه تنها بر زبان محلی یک منطقه مسلط است، بلکه اطلاعات کامل درباره محصول شما دارد، کار ساده ای نیست. با توجه به اهمیت بسیار ترجمه در کسب و کارهای کوچک، افراد بسیاری ترجمه در این حوزه را به عنوان شغل خود برگزیده اند و تلاش می کنند تخصص در زمینه توسعه و تبلیغ این کسب و کارها، در محل های مختلف و به زبان های محلی آن ها را بیاموزند. در حالی که کسب و کارهای کوچک روز به روز بیشتر تمایل دارند محصول خود را به صورت چند زبانه و از طریق اینترنت معرفی و تبلیغ کنند، تعداد مترجم هایی که برای این کسب و کارها فعالیت می کنند در حال افزایش است.
موسسه نایدا ترجمه سعی کرده با کادری حرفه ای، تسلط به زبان انگلیسی را با تخصص های مختلف پیوند دهد و به این صورت بتواند به کسب و کارهای کوچک و همچنین بزرگ، در راستای تولید محتوا و به دنبال آن معرفی و تبلیغ خود و محصولاتشان، خدمات حرفه ای ارایه دهد. با بهره مندی از خدمات نایدا ترجمه ، مرزهای جغرافیایی نمی تواند مانع توسعه و پیرشرفت کسب و کار شما باشد.