یوجین نایدا (11 نوامبر 1914- 25 اوت 2011)

از مهم‌ترین زبان شناسان تاریخ که نظریه ترجمه معادل‌یابی پویا را ارائه کرد و یکی از بنیان‌گذاران رشته‌ی مدرن مطالعات ترجمه به شمار می‌رود. وی در حوزه نظریه ترجمه و زبان‌شناسی پیشگام بوده است. از نظر نایدا، بهترین ترجمه با علم به مفاهیم مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی و بسیاری دیگر، در زبان و زمینه کاری پذیرنده از قبیل زمینه‌های تاریخی، پزشکی، مهندسی، ریاضی و بسیاری دیگر، شکل‌گرفته و تأثیرگذار خواهد بود.

موسسه نایدا ترجمه

موسسه نایدا ترجمه، با همکاری بیش از 430 مترجم متخصص و متعهد از سراسر کشور، در نظر دارد تا در راستای ارتقای سطح کیفی دانش کشور و همگام شدن با به‌روزترین تفکرات و اندیشه‌های اندیشمندان سراسر دنیا، همچنین بهبود کیفیت ارتباطات بین‌الملل در سطوح مختلف، جهش معناداری در زمینه‌های مختلف امر ترجمه ایجاد کرده و روش نوینی برای ارائه خدمات به مشتریان خود در داخل و خارج از کشور پیاده‌سازی کند.