• پرداخت آنلاین

    اطلاعات درخواستی و مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید، پس از تکمیل این فرم شما به صفحه درگاه پرداخت بانک هدایت خواهید شد.
  • *مبلغ را به ریال وارد نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .